Volver ao contido

Servizo de Xestión do FEDER e do FCI

Descrición das competencias

  • A coordinación da xestión e da programación do FCI, así como da xestión e das modificacións dos programas operativos do Feder.
  • A xestión e tramitación dos reembolsos do FCI e do Feder.
  • A realización das actuacións necesarias para garantir unha coordinación efectiva dos programas operativos do Feder e, en particular, da elixibilidade dos proxectos que se van desenvolver.

María José  Álvarez Álvarez
Xefe/a do servizo

981 54 41 02