Volver ao contido

Servizo de Seguimento e Avaliación dos Fondos Comunitarios

Descrición das competencias

  • A realización, coordinación e análise das avaliacións exixidas polos regulamentos comunitarios.
  • A instrumentación de mecanismos de obtención e xeración de indicadores e o seguimento dos programas operativos.
  • A coordinación e seguimento das actuacións de información e comunicación asociadas ao desenvolvemento dos programas operativos.
  • A coordinación do cumprimento das políticas transversais no marco dos programas operativos, sen prexuízo das competencias da Secretaría Xeral de Igualdade.

Javier  García Varela
Xefe/a do servizo

981 95 72 93