Volver ao contido

Servizo de Inspección e Control do Feder

Descrición das competencias

  • A realización daquelas actuacións en relación coas verificacións de xestión exixidas nos regulamentos comunitarios, nos termos que se establezan nas respectivas descricións de sistemas de xestión e control dos programas operativos do Feder.
  • A elaboración e coordinación do Plan anual de comprobacións relativas ao mantemento das operacións cofinanciadas polos programas operativos do Feder, nas condicións e prazos exixidos nos regulamentos comunitarios.

Jacinto  Álvarez Somoza
Xefe/a do servizo

881 99 52 23