Volver ao contido

Servizo de Planificación Financeira

Descrición das competencias

  • Funcións de análise da situación económica e financeira, tanto a nivel global como española e galega, como forma de favorecer a toma de decisións adecuadas na execución do Programa anual de endebedamento, e da xestión da carteira da débeda. Recompilará e elaborará a documentación precisa relativa ao Banco Europeo de Investimentos (BEI), Banco de Desenvolvemento do Consello de Europa (CEB) e outras entidades financeiras, tanto públicas como privadas, así como a presentación ante os investidores. Elaborará informes periódicos de situación e estudos específicos de diferentes temas de interese para a Subdirección. Tamén lle corresponderán todas as funcións que se lle encarguen en materia de débeda.

Cristina B.  Alonso Núñez
Xefa do servizo

981 95 78 04