Volver ao contido

Servizo de Operacións Financeiras

Descrición das competencias

  • O desenvolvemento de todas as funcións que teñan relación coas operacións de endebedamento e garantía que correspondan á Subdirección Xeral, así como das funcións que correspondan a esta comunidade autónoma en materia de contratación de valores.

Posto  Vacante
Xefe/a do servizo

981 54 51 59