Volver ao contido

Servizo de Supervisión e Inspección de Entidades e Mediadores de Seguros

Descrición das competencias

  • O desenvolvemento de todas as funcións que lle correspondan á Comunidade Autónoma en materia de supervisión, xestión de rexistros oficiais, protección da clientela, inspección e réxime sancionador de mutualidades de previsión social non integradas na Seguridade Social e doutras entidades aseguradoras, así como de mediación de seguros e reaseguros privados.

Ana María  Martínez Seijo
Xefa de servizo

981 54 51 62