Volver ao contido

Subdirección Xeral de Entidades Financeiras e Corporacións Locais

Gráfica da estrutura

 • Subdirección Xeral de Entidades Financeiras e Corporacións Locais
  • Servizo de Corporacións Locais
  • Servizo de Supervisión e Inspección de Entidades e Mediadores de Seguros

Descrición das competencias

 • As de análise, supervisión, inspección financeira e sanción en materia de entidades financeiras.
 • Control e supervisión dos acordos e actuacións realizados en Galicia en materia de obra benéfico-social.
 • Xestión do exercicio da tutela financeira sobre as corporacións locais.
 • A colaboración e coordinación con outras autoridades, órganos, organismos ou entes que teñan encomendadas funcións supervisoras de caixas de aforro e outras entidades financeiras.
 • Aquelas que puidesen corresponderlle á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de ordenación de crédito e banca.
 • Supervisión e control das mutualidades de previsión social non integradas na Seguridade Social, así como doutras entidades aseguradoras.
 • Supervisión e control da mediación de seguros e reaseguros privados.
 • As de protección da clientela das entidades financeiras, aseguradoras e de mediación, sobre as cales ten competencia a Comunidade Autónoma.
 • A suplencia do titular da Dirección Xeral nos casos de ausencia, enfermidade ou vacante.

Rosa Mª  Pedrosa Pedrosa
Subdirector/a Xeral

981 54 51 71