Volver ao contido

Servizo de Seguimento de Políticas de Gasto

Descrición das competencias

  • O estudo dos proxectos de investimentos en que se concretan as partidas orzamentarias de capital, das súas repercusións financeiras e o seu financiamento, do seu efecto sobre a estabilidade orzamentaria, a súa coherencia co conxunto do investimento público autonómico e as súas repercusións no gasto corrente.
  • A análise e seguimento da execución das políticas de gasto, co obxecto de contrastar a súa eficacia e repercusións financeiras a medio prazo.
  • Actuacións relativas aos plans de investimento, actuacións e financiamento ou documentos equivalentes dos entes que integran o sector público autonómico que se encomenden á subdirección.
  • Apoio á Subdirección Xeral noutras materias da súa competencia.

Elvira  Míguez Vázquez
Xefa do servizo

981 54 51 72