Volver ao contido

Servizo de Análise e Coordinación de Políticas de Axudas

Descrición das competencias

  • A relación coa Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea da Xunta de Galicia, así como a participación e o seguimento de actividades e programas relacionados directamente coa política rexional comunitaria.
  • A tramitación e coordinación administrativa derivada da Secretaría Técnica da Comisión Delegada para Asuntos Económicos e da adscrición do Consello Económico e Social de Galicia á Consellería de Facenda.
  • A elaboración dos informes preceptivos das subvencións e axudas respecto da súa coherencia co Plan estratéxico de Galicia e a normativa comunitaria de aplicación, así como a análise do cumprimento da normativa de axudas de Estado nas actuacións financiadas con fondos públicos, cando proceda.

Beatriz  Otero Schmitt
Xefa do servizo

981 54 41 03