Volver ao contido

Subdirección Xeral de Custos de Persoal

Gráfica da estrutura

  • Subdirección Xeral de Custos de Persoal
    • Servizo de Análise e Seguimento de Gasto de Persoal
    • Servizo de Programación e Presupostación de Custos de Persoal

Descrición das competencias

  • Elaboración e seguimento do capítulo I do orzamento de gastos.
  • Estudar, analizar e emitir informes sobre estruturas orgánicas dos departamentos e sobre as modificacións das relacións de postos de traballo.
  • Emitir informes preceptivos para a determinación ou modificación das condicións retributivas do persoal laboral e a autorización da masa salarial máxima, así como a emisión de informe sobre as ofertas de emprego público.

María José  Villaverde Gómez
Subdirector/a xeral

981 95 78 56