Volver ao contido

Servizo de Xestión de Persoal

Descrición das competencias

  • A xestión do persoal funcionario e laboral xestionado pola Dirección Xeral da Función Pública, sen prexuízo das competencias propias das consellerías.
  • A elaboración da oferta de emprego público, dentro dos termos da normativa vixente en materia de emprego público.
  • O estudo e preparación de informes sobre a normativa de función pública.

Dolores  Veiga Gondelle
Xefa do servizo

981 54 50 77