Volver ao contido

Servizo de Programación de Ordenación do Persoal

Descrición das competencias

  • A preparación dos informes preceptivos e previos sobre a estrutura orgánica das unidades administrativas da Xunta de Galicia.
  • A elaboración do informe sobre as propostas das relacións de postos de traballo ou das súas modificacións.
  • A colaboración na preparación da oferta de emprego público, dentro dos termos da normativa vixente en materia de emprego público.
  • O estudo e preparación de informes e estatísticas referentes ás relacións de postos de traballo.

José Antonio  Cotelo Veira
Xefe/a do servizo

981 54 54 23