Volver ao contido

Servizo de Relacións Laborais

Descrición das competencias

  • O desenvolvemento dos traballos relativos ás relacións sindicais do persoal da Xunta de Galicia.
  • A emisión de informes en materia de persoal laboral da Xunta de Galicia e dos exixidos pola normativa vixente.
  • A secretaría e mais o seguimento das negociacións colectivas en materia de persoal.
  • A coordinación coas distintas consellerías e coa Seguridade Social dos expedientes de xubilación parcial do persoal laboral.
  • A coordinación das eleccións sindicais do persoal funcionario e laboral.
  • A colaboración na elaboración de anteproxectos normativos en materia de función pública.
  • A xestión do Fondo de Acción Social.
  • A xestión do Rexistro dos órganos de representación do persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e dos seus organismos, axencias e entidades dependentes, e a xestión do rexistro de contratos de alta dirección.

Víctor Manuel  Tubío Villar
Xefe/a do servizo

981 54 52 35