Volver ao contido

Servizo de Selección

Descrición das competencias

  • O estudo e preparación dos anteproxectos normativos en materia de selección.
  • A preparación e a elaboración das convocatorias dos procesos selectivos do persoal funcionario e laboral ao servizo da administración pública de Galicia.
  • O estudo e elaboración de informes en materia da súa competencia.

Alejandro  Crespí Rodríguez
Xefe/a do servizo

881 99 91 09