Volver ao contido

Documentos - Formularios

Modelos de documentación estatístico-contable

Modelos de documentación estatístico-contable A utilización destes formularios para realizar comunicacións e solicitudes á Direccción Xeral de Política...

Modelos de autoliquidación

Modelos de autoliquidación A utilización destes formularios para realizar comunicacións e solicitudes á Direccción Xeral de Política Financeira e Tesouro é...

Solicitudes de inscrición no Rexistro Administrativo

Solicitudes de inscrición no Rexistro Administrativo A utilización destes formularios para realizar comunicacións e solicitudes á Direccción Xeral de Política...